torsdag, 04 juli 2024 13:49

Deling av ferie?

Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)

Alex og Kim bestemte seg for en utekveld for å slappe av, men samtalen om ferieplaner førte raskt til en interessant diskusjon. Alex mener det er unødvendig å ta tre uker sammenhengende ferie og vil dele opp ferien i enkeltdager. Kim, alltid skeptisk til slike lette løsninger, hevder at det er noen paragrafer og regler som kompliserer dette.

Så, hva kan Alex egentlig gjøre, og hva kan han ikke gjøre?

Deling av ferien:

Alex kan ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dette gjelder spesielt hvis han prøver å bruke en ferieuke som består av flere enkeltdager. Hvis han vanligvis jobber tre dager i uken og tar ferie denne uken, har han brukt en hel ferieuke, ikke bare tre feriedager.

Rett og plikt til ferie:

Alle arbeidstakere har både rett og plikt til å ta full ferie. Dette gjelder også hvis man bytter jobb. Arbeidsgiveren må sørge for at ansatte tar ut full ferie. Du kan imidlertid nekte å ta ferie dersom feriepengene dine ikke dekker lønnsbortfallet. Men hvis hele bedriften stenger ned for ferie, for eksempel under fellesferien, kan du ikke nekte å ta ferie.

Tidspunkt for ferie:

De fleste tar ut mesteparten av ferien i skoleferien, og hovedferieperioden går fra 1. juni til 30. september. I denne perioden har du rett til tre uker sammenhengende ferie, men det er arbeidsgiveren som til syvende og sist bestemmer når ferien skal tas ut, hvis dere ikke blir enige.
Restferien, de resterende to ukene, kan kreves tatt ut i sammenhengende arbeidsdager. Dette betyr at arbeidsgiveren kan ha problemer med å dele opp restferien, for eksempel ved å kreve at du tar tre feriedager i påskeuken og to dager i romjulen.

Den femte ferieuken:

Hvis du har en tariffavtale som gir deg en femte ferieuke, blir det enklere for arbeidsgiver å dele opp ferien. Arbeidsgiver kan kreve at du tar restferien samlet, for eksempel i påskeuken, og deretter den femte ferieuken samlet i romjulen.

Ekstra ferie for 60+:

For arbeidstakere over 60 år bestemmer de selv når den ekstra ferieuken skal tas ut. Denne kan tas ut samlet eller i enkeltdager, så lenge arbeidsgiveren får minst to ukers varsel.

Endring av ferie:

Hvis ferien din allerede er fastsatt, kan arbeidsgiver kun endre tidspunktet hvis uforutsette hendelser oppstår som vil skape store driftsproblemer, og det ikke finnes en stedfortreder. Endringer skal drøftes, og du kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter hvis avtalt ferie endres.

Oppsigelsestid og ferie:

Har du sagt opp stillingen, kan du be om å ta ut ferie i oppsigelsestiden, men dette krever enighet fra arbeidsgiveren. Hvis oppsigelsestiden er i hovedferieperioden, kan du kreve tre uker sammenhengende ferie.

Syk i ferien:

Blir du syk før ferien starter, kan du kreve at ferien utsettes. Dette må dokumenteres med legeerklæring og meldes før ferien starter. Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du også kreve å få disse feriedagene utsatt.

Foreldrepermisjon:

Arbeidsgiver kan ikke legge ferie til perioden du mottar foreldrepenger uten din enighet. Hvis permisjonstiden overlapper med allerede fastsatt ferie, kan du kreve utsettelse av feriedagene.

Permittering og ferie:

Ferieloven gjelder også under permittering, som betyr at du har rett og plikt til å ta ut ferie. Hvis du er permittert, kan du og arbeidsgiver avtale ferie, eller arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ut ferie.

Overføring av ferie:

Du kan avtale med arbeidsgiver å overføre opptil tolv virkedager av den lovfestede ferien til neste ferieår. Dette kan avtales skriftlig.

Forskuddsferie:

Du kan avtale forskuddsferie i opptil tolv dager, men dette må avtales skriftlig.

Feriepenger:

Feriepengene beregnes av lønnen utbetalt året før. Feriepenger utbetales vanligvis i mai eller juni, og arbeidsgiver trekker lønn for ferieukene da.

Skatt på feriepenger:

Det trekkes ikke skatt av feriepenger opptjent året før, men dette betyr ikke at de er skattefrie. Det trekkes mer skatt de andre månedene for å kompensere for dette.
Så, Alex, neste gang du og Kim diskuterer ferieplaner, husk: deling er ikke alltid så lett som det høres ut som, med mindre du er over 60. Da kan du le hele veien til stranda!

Lest 367 ganger